ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER & ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER & ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER & ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 614/19-03-2020
ΑΔΑ 6ΖΑΩΟΡ1Π-ΗΛΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear