ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΑ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1084/2018
ΑΔΑ ΩΩ65ΟΡ1Π-ΖΘΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2018 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear