Προμήθεια Toner και μελανιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Toner και μελανιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 17/2019
ΑΔΑ 69ΧΝΟΡ1Π-Τ13
ΑΔΑΜ 19PROC004641697
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear