Προμήθεια Toner και μελανιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος και των Τομέων αυτής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Toner και μελανιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος και των Τομέων αυτής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 15Α και 15Β/2018
ΑΔΑ 6ΣΡ9ΟΡ1Π-6ΗΛ
ΑΔΑΜ 18PROC002701234
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear