ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΕΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 766/2018
ΑΔΑ 6ΒΛΡΟΡ1Π-ΩΒΘ
ΑΔΑΜ 18PROC002656995
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2018 - Ωρα 12:00
Bear