Προμήθεια Τόνερ για τις ανάγκες του γραφείου εκπαίδευσης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Τόνερ για τις ανάγκες του γραφείου εκπαίδευσης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 199/2017
ΑΔΑ ΩΝ07ΟΡ1Π-ΥΘΨ
ΑΔΑΜ 17PROC001958127
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear