ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ SAMSUNG: SF-560R
Αριθμός Εντολής 87/23-05-2017
ΑΔΑ ΩΟΛ9ΟΡ1Π-ΦΘΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear