ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 393/13-03-2018
ΑΔΑ ΩΝ2ΕΟΡ1Π-ΔΞΟ
ΑΔΑΜ 18PROC002738588
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear