ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ)
Αριθμός Εντολής 483/16-03-2018
ΑΔΑ Ω4Ν4ΟΡ1Π-ΠΛ6
ΑΔΑΜ 18PROC002813687
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear