ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Συμβατό Τόνερ για εκτυπωτή samsung M2675F
(MLT-D116L)
Συμβατό DRUM για εκτυπωτή samsung M2675F
Συμβατό Τόνερ για LEXMARK MS 510du
Συμβατό Τόνερ για Ricoh MP 2501
Αριθμός Εντολής 21/17-02-2020
ΑΔΑ 65ΥΓΟΡ1Π-ΛΘ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear