Προμήθεια Τόνερ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Τόνερ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Τόνερ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 14/2019
ΑΔΑ 6ΔΥΒΟΡ1Π-ΖΩΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear