Προμήθεια τόνερ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια τόνερ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Τόνερ για φαξ samsumg SF-760P
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 50Λ/13-11-2018/2018
ΑΔΑ 6ΤΘ4ΟΡ1Π-4Ν9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear