Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας ADBLUE για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των τομέων αυτού, – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας ADBLUE για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των τομέων αυτού,

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας ADBLUE για τις ανάγκες των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των τομέων αυτού,
Αριθμός Εντολής 145/08-06-2021
ΑΔΑ Ψ0ΥΙΟΡ1Π-7ΗΥ
ΑΔΑΜ 21PROC008924456
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear