ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ/ΜΕΤΡΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 32500000 Φις αρσενικό για γραμμή τηλεφώνου 4P4C YH4-4029(SS320) 300 55,80 €
2 32500000 Φις αρσενικό για γραμμή τηλεφώνου 6P6C YH6-602 (SS320) 100 24,80 €
3 32500000 Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ άσπρο δυο ζευγών διατομής 4χ0,12mm 500m 124,00 €
4 32500000 Φις αρσενικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή UTP CAT 5 8P8C 300 74,40 €
5 32500000 Ανταπτορας τηλεφώνου με είσοδο ένα θηλυκό και έξοδο δυο θηλυκά 30 18,60 €
6 32500000 Ανταπτορας τηλεφώνου με είσοδο ένα αρσενικό και έξοδο δυο θηλυκά 40 24.80 €
7 32500000 Ενωτικός σύνδεσμος μουφας 4P4C για καλώδιο τηλεφώνου θηλυκό σε θηλυκό 30 18,60 €
8 32500000 Διανομέας δικτύου (Switch) 5port 6 148,80 €

Αριθμός Εντολής 96/06-05-2020
ΑΔΑ 65ΔΙΟΡ1Π-ΝΞΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear