ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/4-7-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/4-7-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ20/04-07-2018
ΑΔΑ 655ΖΟΡ1Π-6ΡΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003443460
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear