ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ IP/VOIP
Αριθμός Εντολής 205/17-08-2018
ΑΔΑ 6ΦΡΗΟΡ1Π-ΞΩ5
ΑΔΑΜ 18PROC003957531
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear