ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4035REF τεμ.3

2. ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΣΑΙΟ τεμ.20
Αριθμός Εντολής 98/13-08-2020
ΑΔΑ 908ΧΟΡ1Π-ΒΛΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear