ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟΡ LIFEPAK 15 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΙΚΟΜΙΔΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟΡ LIFEPAK 15 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΙΚΟΜΙΔΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟΡ LIFEPAK 15 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΙΚΟΜΙΔΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Εντολής 108/12-05-2020
ΑΔΑ ΩΖΥΛΟΡ1Π-ΕΨ1
ΑΔΑΜ 20PROC006855891
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear