ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 13/11-02-2020
ΑΔΑ Ω1ΣΩΟΡ1Π-ΚΕ5
ΑΔΑΜ 20PROC006422356
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear