ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΟΣΙΛΚ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 172/25-06-2020
ΑΔΑ 611ΧΟΡ1Π-ΣΚΗ
ΑΔΑΜ 20PROC006938079
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear