ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FREESTYLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FREESTYLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FREESTYLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν29/19-04-2022
ΑΔΑ ΨΡΘΩΟΡ1Π-ΣΥΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear