ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PRECISION FreeStyle
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3239/2017
ΑΔΑ 7ΗΘΩΟΡ1Π-ΤΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear