ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ (SOLUS V2) 15 Κουτιά Χ 50
Αριθμός Εντολής 8/10-01-2020
ΑΔΑ ΨΞΒΑΟΡ1Π-Κ5Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear