ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ CONTOUR XT (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
2) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ BIONIME (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
3) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ SOLUS (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
4) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ EXACTIVE (10KOYTIAX 50) 500τεμ.
Αριθμός Εντολής 94/27-05-2021
ΑΔΑ 9Ρ3ΜΟΡ1Π-ΩΡ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear