ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ SOLUS (15KOYTIA X 50) 800τεμ.
Αριθμός Εντολής 33ΧΕΠ/12-04-2023
ΑΔΑ 6ΡΕ7ΟΡ1Π-ΜΘΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear