ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΧΕΠ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ CONTOUR XT (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
2) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ BIONIME (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
3) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ SOLUS (15KOYTIAX 50) 750τεμ.
4) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ EXACTIVE (10KOYTIAX 50) 500τεμ.
5) ΣΚΑΡΦΙΤΣΙΔΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 2000τεμ.
Αριθμός Εντολής 79/20-06-2022
ΑΔΑ 9ΨΩΜΟΡ1Π-2ΒΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear