ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 50ΤΜΧ).ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ.(ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ)
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100 ΤΜΧ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 22/2019
ΑΔΑ 62Ψ2ΟΡ1Π-Φ6Γ
ΑΔΑΜ 19PROC004655973
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear