ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σύστημα (Νάρθηκας) ακινητοποίησης κεφαλής
Αριθμός Εντολής 430/23-08-2017
ΑΔΑ ΩΝΤΤΟΡ1Π-8ΙΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear