ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΟΘΟΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΟΘΟΝΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης 55/20/2020
ΑΔΑ ΩΙ08ΟΡΙΠ-ΟΓΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2020 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear