ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 100 AH 850A EN/SAE τεμάχια 15

2. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 74 AH 750A EN/SAE τεμάχια 2
Αριθμός Εντολής 26/20-02-2020
ΑΔΑ ΩΩΒΟΟΡ1Π-Β93
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear