ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΜΕ:
• Α/Α 1 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΥΠΟΥ Β)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER II ΜΕ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007.
• Α/Α 2 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΥΠΟΥ C
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΚΕΥΗΣ CITROEN, ΤΥΠΟΥ JUMPER II ΜΕ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17407252.
• A/A 3 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW, ΤΥΠΟΥ TRANSPORTER TS 4X4 ME EΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ7HZ9H082241.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ.
ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 130/05-11-2019
ΑΔΑ 6ΡΧ6ΟΡ1Π-ΚΞΠ
ΑΔΑΜ 19REQ005803702
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear