ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ - GEL (AGM) - 95 Ah/12V - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ (ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MB A0019828208) - CCA≥850 Ah

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
Αριθμός Εντολής 19/22-03-2021
ΑΔΑ 6ΞΖΟΟΡ1Π-ΞΒΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008370793
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear