ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 31431000-6 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ/ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ-ΘΕΤΙΚΕΣ) - 82 Ah/12V - CCA > 680 Ah - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (+ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ) ΤΜΧ. 30
Αριθμός Εντολής 68/09-05-2023
ΑΔΑ 6Η06ΟΡ1Π-ΝΗ7
ΑΔΑΜ 23PROC012646492
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear