ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 225/28-09-2018
ΑΔΑ ΨΕ22ΟΡ1Π-ΦΞΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear