ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ONLINE UPS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ Α/Τ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ONLINE UPS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ Α/Τ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ONLINE UPS ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ Α/Τ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.
Αριθμός Εντολής Τ68/01-09-2023
ΑΔΑ 6Α0ΨΟΡ1Π-ΩΘ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear