ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΣΕΤ)
Αριθμός Εντολής 576/31-10-2017
ΑΔΑ 7Υ75ΟΡ1Π-Ε7Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear