ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ-ΣΕΤ (Σκαρφισίδες-ταινίες Σακχάρου & Συσκευή)
Αριθμός Εντολής 221/27-09-2018
ΑΔΑ 6Φ4ΙΟΡ1Π-ΔΒΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear