ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ-ΣΕΤ (Σκαρφισίδες-ταινίες Σακχάρου & Συσκευή) 20τεμ.
Αριθμός Εντολής 221/27-09-2018
ΑΔΑ 6ΒΣ3ΟΡ1Π-ΘΗΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear