ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 170/13-04-2017
ΑΔΑ 69ΚΩΟΡ1Π-9ΧΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear