ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX 2τεμ. (μαζί με 2 επιπλέον toner ORIGINAL)
Αριθμός Εντολής 197/26-07-2018
ΑΔΑ 6ΙΝΤΟΡ1Π-ΩΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear