ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 832/2018
ΑΔΑ 7ΣΝ8ΟΡ1Π-ΨΛ1
ΑΔΑΜ 18PROC002671274
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear