ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β14/16-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β14/16-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β14/16-09-2019
ΑΔΑ 6Μ5ΑΟΡ1Π-ΕΧΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear