ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ] (Α.Δ. Β18/10-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ] (Α.Δ. Β18/10-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ]
Αριθμός Εντολής Β18/10-09-2018
ΑΔΑ 7ΥΙ9ΟΡ1Π-0ΒΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear