ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 57/19-04-2019
ΑΔΑ ΩΝΦ0ΟΡ1Π-409
ΑΔΑΜ 19PROC005668115
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear