ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (THREE WAY) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 87/24-04-2020
ΑΔΑ 63ΘΤΟΡ1Π-3ΘΨ
ΑΔΑΜ 20PROC006868363
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear