ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/19-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/19-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΩΝ (2ml, 5ml, 10ml, 20ml) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β22/19-09-2018
ΑΔΑ ΡΞ6ΤΟΡ1Π-Θ1Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear