Προμήθεια συμπληρωματικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου με ΑΕ 128/31-05-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια συμπληρωματικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου με ΑΕ 128/31-05-2017

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 128/2017
ΑΔΑ 7ΙΨ6ΟΡ1Π-5ΘΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001581223
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear