Προμήθεια συμπληρωματικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια συμπληρωματικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 172/2017
ΑΔΑ Ψ9ΤΚΟΡ1Π-ΠΥΖ
ΑΔΑΜ 17PROC001798102
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2017 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear