ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPRESSOR COPELAND SCROLL ZR61KCE - TFD-522
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΣ 407C, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 106/21-08-2019
ΑΔΑ 7ΝΟ7ΟΡ1Π-7ΕΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear