ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ DENSO DEP 32006 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΗΗ 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ DENSO DEP 32006 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΗΗ 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ DENSO DEP 32006 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΗΗ 1049 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 29/28-02-2020
ΑΔΑ 6Λ9ΨΟΡ1Π-ΘΜΣ
ΑΔΑΜ 20PROC006423611
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear